Město Skalná
Město Skalná

Investiční akce minulých let

Město Skalná obdrželo dotaci od Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč na akci Spojovací chodník Vilová – Česká, Skalná p.p.č. 782/17 k. ú. Skalná.

Město Skalná připravuje od roku 2015 projektovou dokumentaci na stavbu „Výstavba požární zbrojnice Skalná, k. ú. Skalná a žádost na vyhlášenou výzvu č. 36 stanice IZS, která byla vyhlášena v rámci operačního programu
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

„Průtah silnice II/213 Skalná“

Průtah městem Skalná slouží ke všeobecné spokojenosti motoristů i občanů města. Došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/213 a souvisejících místních komunikací.
Termín: únor 2009 – prosinec 2010
Cena: celková cena 59.540 tis., dotace 47.222 tis., město 12.318 tis.
 

„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“

Kanalizace dokončená  zkolaudovaná. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Probíhá připojování jednotlivých nemovitostí na vybudované veřejné části kanalizačních přípojek. Celkem 119 nemovitostí.
Cena: celková cena 86 905 tis., dotace SFŽP 64 593 tis., dotace KV kraj 8.000 tis., město vlastní zdroje 14 310 tis.
 

„Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“

Název projektu: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná
Datum registrace projektu: 12.12.2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01080
Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Projekt „revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“ byl realizován na území města Skalná (místní část Skalná) v Karlovarském kraji, v okrese Cheb. Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce území v okolí hradu Vildštejn, což zahrnovalo park na obou březích potoka Sázek se stezkami pro pěší, přípravu pro vybudování dětského hřiště a vodní plochu, dále pak rekonstrukci a modernizaci ulice Pod Hradem a části ulic Potoční a  Písečná včetně odpovídajícího množství parkovacích míst a vyvolaných investic do komunikací, mostů, odvodnění, osvětlení, chodník, opěrných zdí a přeložek sítí.
Investor: město Skalná
Zhovotitel: Eurovia CS a.s.
Doba realizace: 4/2014-9/2015
Celkové náklady: 38 200 319,27 Kč
Podíl EU: 31 802 747,81 Kč
Podíl města Skalná: 6 397 571,46 Kč
Publicita

LogoLogo

 

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


„Přístavba kolumbária na hřbitově“

Ke stávajícímu kolumbáriu přibylo dalších 36 míst pro urny.
Termín: srpen – září 2014
Cena: celková cena 530 tis., dotace KV kraj 100 tis.
 

„Výměna oken čp. 360 a 361“

Výměna 84 ks oken ve Sportovní ulici čp. 360 a 361.
Termín: do konce září 2014
Cena: celková cena 444 tis.


„Sportoviště a dětská hřiště Skalná“

Název projektu: Sportoviště a dětská hřiště Sklaná
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/81.01244
Datum registrace projektu: 25.9.2014
Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Projekt „Sportoviště a dětská hřiště Skalná“ zahrnoval vybudování veřejného multifunkčního areálu pro házenou, volejbal, nohejbal, florbal, tenis, malou kopanou, plážový volejbal, navazující bike-park (skate-park) a atletické aktivity jakými jsou skok daleký, skok vysoký, běh na 60 m a vrh koulí. Součástí je i revitalizace stávající šatny a skladu nářadí pro technické služby, která bude nově sloužit jako nářaďovna. Dále byl obnoven tenisový kurt za sportovní halo, který slouží veřejnosti pro hru volejbalu a nohejbalu, ale také tenisového singlu a je propojen s nově vybudovaným dětským hřištěm, které je postaveno na části nevyužívaného školního pozemku. Obě sportoviště a dětské hřiště jsou propojeny sítí obslužných komunikací, zejména chodníků a další infrastruktury včetně veřejného osvětlení. Součástí projektu také bylo osazení komponentů dětského hřiště v Potoční ulici. Investor: Město Skalná
Zhotovitel: Algon a.s.
Doba realizace : 2/2015-8/2015
Celkové náklady: 20 325 666,67 Kč
Podíl EU: 17 046 883,80 Kč
Podíl města Skalná: 3 278 782,87 Kč

LogoLogo

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


„Rekonstrukce toalet  ve školní jídelně a ve školní družině"

V rámci akce je rekonstrukce toalet pro dávky a chlapce ve školní jídelně a ve školní družině. Termín: červenec - srpen 2015.
Cena:  celková cena 627 tis., dotace KV kraj 100 tis.

Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná
Název projektu: Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná
Datum registrace projektu: 12.12.2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01080
Prioritní osa: 2. Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Projekt „revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“ byl realizován na území města Skalná (místní část Skalná) v Karlovarském kraji, v okrese Cheb. Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce území v okolí hradu Vildštejn, což zahrnovalo park na obou březích potoka Sázek se stezkami pro pěší, přípravu pro vybudování dětského hřiště a vodní plochu, dále pak rekonstrukci a modernizaci ulice Pod Hradem a části ulic Potoční a  Písečná včetně odpovídajícího množství parkovacích míst a vyvolaných investic do komunikací, mostů, odvodnění, osvětlení, chodník, opěrných zdí a přeložek sítí.
Investor: město Skalná
Zhovotitel: Eurovia CS a.s.
Doba realizace: 4/2014-9/2015
Celkové náklady: 38 200 319,27 Kč
Podíl EU: 31 802 747,81 Kč
Podíl města Skalná: 6 397 571, 46 Kč

Přílohy

Cedule podhradí_L.png

Cedule podhradí_L.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 1,86 MB
Datum vložení: 31. 12. 2015 10:53
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 11:04
Autor: