Město Skalná
Město Skalná

Platná územně plánovací dokumentace města

Právní stav / úplné znění územního plánu Skalná po nabití účinnosti změny č.1
 

Textová část

UP Skalná právní stav zm. č. 1

ÚP Skalná_ právní stav_zm.č.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 799,21 kB

Grafická část: Výrok

1 Výkres základního členění území

1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,39 MB

2 Hlavní výkres

2_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,41 MB

3 VPS opatření sanace

3_VPS_opatreni_sanace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,69 MB

4 Výkres koncepce uspořádaní krajiny

4_Vykres_koncepce_usporadani_krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,42 MB

5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury

5_Vykres_koncepce_verejne_infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,88 MB

Grafická část: Odůvodnění

Koordinační výkres

1_Koordinacni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,32 MB