Město Skalná
Město Skalná

Investiční akce minulých let

Neinvestiční a investiční účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Datum: 8. 11. 2019

Město Skalná obdrželo v roce 2019 účelovou neinvestiční a investiční dotaci z prostředků určených na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve výši 61 177,- Kč. Z těchto prostředků byly pořízeny: páteřní deska a stabilizační tyče.

Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Datum: 5. 11. 2019

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu dotaci na „Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ ve výši 7 686 Kč.
V rámci této dotace a za spoluúčasti města Skalná byla provedena v celém správním území města Skalná likvidace bolševníku velkolepého a křídlatky sachalinské, japonské a české.

Část nového veřejného osvětlení ve Starém Rybníku

Datum: 28. 6. 2019

V průběhu 1. poloviny roku došlo k instalaci nového veřejného osvětlení v části obce Starý Rybník, kde bylo nahrazeno stávající veřejné osvětlení a bylo zde umístěno 23 nových svítidel. Stávající veřejné osvětlení bylo umístěno na sloupech venkovního rozvodu nízkého napětí, které se demontovalo a nahradilo se kabelovým vedením. Město Skalná na uvedeno akci obdrželo od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje dotaci ve výši 222 590 Kč.

Oprava části komunikace ulice V Aleji

Datum: 12. 6. 2019

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, dotaci na akci „Oprava místní komunikace na p.p.č. 1770/1, 1709/1, v k.ú. Skalná“ ve výši 228 774,- Kč. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu byl obnoven povrch komunikace ulice V Aleji. Cílem opravy bylo zlepšení technického stavu přístupové místní komunikace do intravilánu města. Opravou došlo ke zlepšení technického stavu vozovky a řešení propadlé části stávající kanalizace, jejímž výsledkem je zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.

Neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Datum: 31. 12. 2018

Město Skalná obdrželo v roce 2018 účelovou neinvestiční dotaci z prostředků určených na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje ve výši 7 424,- Kč. Z těchto prostředků byl pořízen přenosný tablet včetně příslušenství, který je kompatibilní s operačně taktickým systémem užívaným v rámci kraje.

Investiční akce minulých let

Datum: 31. 12. 2015

Město Skalná obdrželo dotaci od Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč na akci Spojovací chodník Vilová – Česká, Skalná p.p.č. 782/17 k. ú. Skalná.