Město Skalná
Město Skalná

Nabídka pracovních míst

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Tajemník Městského úřadu Skalná vyhlašuje dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa vedoucího úředníka


vedoucí odboru správy majetku a investic


Místo výkonu práce: Skalná
Platové zařazení: 10. platová třída
Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
Pracovní úvazek: plný
Termín nástup: říjen 2021 nebo dle dohody
Požadované vzdělání: vysokoškolské se zaměřením na státní správu nebo stavebnictví


Další požadavky úřadu:
- znalost zajišťování, přípravy a realizace investičních akcí
- znalost činností spojených s dotačními tituly / realizace výběrových řízení, vyhledávání - dotačních titulů, vedení agend, zpracovávání podkladů, vyhodnocování apod. /
- znalost výkonu státní správy na úseku pořizování a změn územně-plánovací dokumentace
- dobrá komunikativnost
- důslednost, spolehlivost, pečlivost
 

Výhodou:

- práce ve státní správě či samosprávě, schopnost týmové práce
- vlastní ŘO pro skupinu „B“
- absolvování vstupního vzdělávání úředníka


Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení, popř. titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis zájemce
- podepsané prohlášení zájemce v následujícím znění:


Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici „vedoucí odboru právy majetku a investic „dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich shromažďování, zpracování a uchování v rozsahu nezbytném pro provedení výběru zájemce. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

-osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzv. lustrační zákon)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s přílohami lze odevzdat osobně na MěÚ Skalná nebo zaslat na adresu: Městský úřad Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná k rukám tajemnice nejpozději do 15. září 2021 do 14,00 hod. Uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení – vedoucí odboru správy majetku a investic.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Mgr. Martina Muchnová
tajemnice MěÚ Skalná

 

Naše město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
1
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

dnes, sobota 31. 7. 2021
slabý déšť 22 °C 13 °C
neděle 1. 8. slabý déšť 17/13 °C
pondělí 2. 8. slabý déšť 19/10 °C
úterý 3. 8. slabý déšť 23/10 °C