Město Skalná
Město Skalná

Historie a současnost


1946

1. doložená písemná zmínka o Veřejné knihovně, založena učitelkou Základní devítileté školy paní Jiříkovou. V té době měla Skalná – 322 obyvatel české národnosti a 2317 německé.

1967

Tehdejší Místní lidová knihovna sídlila v jedné místnosti bývalého hotelu Vídeň, ul. Česká č.p. 15, v knihovním fondu bylo celkem 6200 svazků, z toho 750 dětských a 1020 německých. Z celkového počtu 1484 obyvatel Skalné bylo pravidelných čtenářů 65 dospělých a 18 dětí. Za rok vypůjčeno 1218 knih. Knihovnicí byla Eva Pečínková, pracovnice Státního statku.

1968

Do tohoto roku knihovna spadala pod správu Osvětové besedy s dobrovolným pracovníkem. V důsledku reorganizace knihoven byla přijata v dubnu do knihovny, na poloviční úvazek, paní Františka Křížová ze Skalné. V tomto roce se skartovalo na 1200 starých knih, povětšinou německých, 80 knih a 24 brožur předáno do Chebského muzea. Díky dotaci tehdejšího ONV Cheb ve výši 60.000,- Kč došlo k úpravě knihovny a doplnění knihovního fondu. Za rok bylo vypůjčeno 1680 svazků.

1970

V knihovním fondu je 8 543 svazků, knihovna má 236 čtenářů a přibližně 8 500 výpůjček. Půjčovní doba je 3x v týdnu, jednou pro děti a dvakrát pro dospělé.

1973

Díky dostavění zdravotního střediska se pro knihovnu uvolnily další 3 místnosti po obvodním lékaři a lékárně, nyní má knihovna samostatné dětské a dospělé oddělení a čítárnu. Z 1 777 počtu obyvatel navštěvuje knihovnu 300 čtenářů a uskuteční se 9 900 výpůjček. Pořádají se zde různé besedy a soutěže pro děti ze základní školy.

1977

Práce knihovny je vyhodnocena jako jedna z nejaktivnějších v přispění ke kulturnímu životu v regionu. Za rok se uskutečnilo17 876 výpůjček, z toho 6 735 dětském oddělení. Název knihovny změněn na Městskou lidovou knihovnu.

1978

Dochází k přestěhování knihovny do prostor nově otevřené sportovní haly. K dispozici jsou 3 místnosti – dětská čítárna, dospělá čítárna a kancelář. V tomto roce byla knihovna vybavena novým nábytkem. Na jeho pořízení se podílelo město, společně s Okresní knihovnou v Chebu.

1980

Do této doby se platilo tzv. zápisné vždy na začátku roku a každá jednotlivá výpůjčka se platila zvlášť. V tomto roce se zvýšil roční čtenářský poplatek a zrušilo se placení jednotlivých výpůjček. Knihovnici byl rozšířen pracovní úvazek z polovičního na plný.

1986

Knihovna získala titul „Vzorná lidová knihovna“ a následně pak titul „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“.

1993

Půjčovní doba v knihovně je změněna na každý všední den. Dosavadní knihovnice Františka Křížová odchází do důchodu a nahrazuje ji Věra Polívková – vedoucí bývalé Osvětové besedy a správkyně místního kina.

1994

Změněn název na Městská knihovna.

2002

Pořízen do knihovny první počítač – knihovna je rozšířena o jednu místnost pro veřejný internet. Počítač byl pořízen z dotace Ministerstva kultury České republiky.

2003

Do knihovny je zakoupena část automatizovaného knihovního systému CLAVIUS – Katalogizace knih. Po obdržení a následném školení se začínají vkládat data o knihovním fondu do počítače a rozjíždí se automatizovaný katalogizační systém.

2004

Bylo zaregistrováno 161 čtenářů a uskutečněno 11 242 výpůjček. V této době má knihovna 17 500 svazků v knihovním fondu. Byl pořízen druhý počítač do kanceláře ze stávajících fondů Městského úřadu Skalná.

2005

Paní Polívková odchází do důchodu a nahrazuje jí Lenka Brejchová. V dubnu tohoto roku došlo k rekonstrukci knihovny. Celá knihovna, kromě internetové místnosti, byla uzavřena jedním vchodem na kraji chodbičky, v dospělé čítárně byl probourán nový vchod naproti dveřím do kanceláře a stávající dveře byly uzavřeny a zakryty regály s knihami. V dětské čítárně se zrenovoval strop sádrokartonovými podhledy a opravila se poničená jižní stěna od zatékání z poškozené střechy, nový háv dostala i podlaha.

2006

Knihovna kupuje další prvky automatizovaného knihovního systému CLAVIUS – Výpůjční protokol, Revize knih a Katalogizace periodik. Je provedena revize knihovního fondu.

2007

Byla vyměněna okna v kanceláři knihovny a v dětském oddělení za plastová. Došlo k renovaci kanceláře, kde došlo k výměně nábytku. Koupila se čtečka čárového kódu a byl zahájen zkušební provoz automatizovaného výpůjčního systému.

2008

V září odchází současná knihovnice, paní Brejchová, na mateřskou dovolenou a na její místo, po dobu její nepřítomnosti, nastupuje opět paní Polívková. V tomto roce vykazuje knihovna 17 753 knihovních svazků ve svém fondu. Je zapsáno celkem 105 čtenářů, z toho 48 dětí a uskutečnilo se 5 978 výpůjček.

2009

V průběhu tohoto roku dochází k dalšímu zlepšování vybavenosti knihovny. Je zakoupena nová podlahová krytina do kanceláře a do prostoru mezi kanceláří a čítárnami. Je zakoupena nová laserová tiskárna do kanceláře. Nábytkové vybavení kanceláře je doplněno o šatní stěnu a odkládací pultík na pracovním, kancelářském stole.

2010

V tomto roce se zlepšuje vzhled v dospělém oddělení, kde je umístěn výpůjční pult, který slouží pro obě oddělení. Je zhotoven na zakázku nový, vzhlednější. Výpůjční pult zhotovila na zakázku Truhlárna Hoffmann. V knihovně je zapsáno 143 čtenářů, z toho 49 dětí. Uskutečnilo se 5 015 výpůjček a knihovna disponuje 16 593 knihovními svazky ve svém fondu.

2011

K výpůjčnímu pultu je zakoupen nový monitor. Jsou zakoupeny skládací dvouschůdky, pro bezpečný přístup do horních prostor regálů v dospělém oddělení. Nakupují se nové knihy a současně se provádí odpis nepotřebných, starých knih, které jsou uskladněny v provizorním skladu v zadních prostorách nářaďovny a na půdě Městského úřadu. V tomto roce je odepsáno celkem 2 812 nepotřebných knih.

2012

Je ukončeno vkládání knih do automatického katalogizačního systému. Do katalogu jsou zapsány všechny knihy ve volném výběru. Stále se provádí odpisy. Ke konci roku se uskutečňuje ve sportovní hale prodej dětských vyřazených knih. Při tomto prodeji je prodáno celkem 128 knih, u nichž byla stanovena jednotná cena 5,– Kč. V závěru prosince se vrací z mateřské dovolené paní Brejchová a paní Polívková opět odchází na zasloužený odpočinek. V tomto roce je zapsáno v knihovně celkem 159 čtenářů z toho 68 dětí, je půjčeno celkem 6 813 knih a u veřejného internetu se vystřídá celkem 906 návštěvníků. Jelikož je již plně funkční on-line katalog dochází zde k návštěvě stránek v 547 případech. Ke konci roku čítá knižní fond 13 376 svazků. Do konce roku 2013 je nutno odepsat ještě 1 453 nepotřebných knih.

2017

V říjnu nastupuje nová knihovnice – Bc. Lucie Zoulová. Na konci roku 2017 byl nakoupen nový nábytek do dětské knihovny – barevné stolečky, židličky a regál na nové knihy. Zároveň došlo k přebalování a přeskládání knih v dětské knihovně. Podle abecedy byla přerovnána beletrie pro dospělé. Z důvodu nedostatečného místa začalo vyřazování opotřebovaných a zastaralých knih, kterých bylo vyřazeno kolem 3 000 kusů. V knihovně je aktuálně 8 948 knihovních jednotek.

2018

Na začátku roku byl na míru vyroben regál na vyřazené knihy firmou Truhlárna Hoffman. Díky regálu je možné vyřazené knihy za symbolickou částku prodávat a nelikvidovat.
V březnu byla provedena revize knihovního fondu.
Pokračuje vyřazování opotřebených a zastaralých knih, zároveň se kupují knihy nové, čímž dochází k nutné aktualizaci knihovního fondu.

Naše město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Počasí

dnes, pátek 19. 4. 2024
déšť se sněhem 4 °C 2 °C
sobota 20. 4. sněžení 3/-4 °C
neděle 21. 4. skoro jasno 6/-5 °C
pondělí 22. 4. déšť se sněhem 5/-3 °C