Město Skalná
Město Skalná

Základní škola Skalná - distanční výuka

Škola

Od čtvrtka 27. 01. 2022 do čtvrtka 03. 02. 2022

PŘECHOD NA DISTANČNÍ VÝUKU

Na základě zákona 561/2004 Sb.Školský zákon § 184 a)

UKLÁDÁM PŘECHOD

od čtvrtka 27. ledna 2022 do čtvrtka 03. 02. 2022 na distanční výuku. Pátek 04. 02. 2022 je dnem pololetních prázdnin.

Nástup žáků do školy v pondělí 07. 02. 2022.

Zákon umožňuje čerpání ošetřovného na děti do 10 let. Zákonní zástupci, kteří z nějakého důvodu nemohou zůstat se svým dítětem doma, budou neprodleně kontaktovat třídní učitelku/učitele.

Žákům, kteří nemají k dispozici potřebnou techniku ji škola zapůjčí. V tomto případě kontaktujte Ing. Jiřího Mesnera tel: 731 517 865

ÚČAST NA DISTANČNÍ VÝUCE JE POVINNÁ!!

Případnou absenci musí zákonný zástupce dle školního řádu omluvit.

 

V době distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd, mohou si ho tedy přihlásit u vedoucí školní jídelny paní Kuchtové nebo prostřednictvím aplikace strava.cz.

Výdej obědů od 27. 01. do 04. 02. od 10:30 do 12:00 hodin.

Zároveň žádáme o pravidelné a pečlivé sledování informačního systému školy.

 

 

Mgr. Martina Turečková

ředitelka školy

 

Datum vložení: 26. 1. 2022 14:52
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2022 14:55
Autor: Lukáš Verbovský