Město Skalná
Město Skalná

Městská knihovna


Knihovna je umístěna v 1. patře Sportovní haly. Prostory MěK se skládají z oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež a kanceláře. Knihovna je čtenářům k dispozici 5 dnů, celkem 19 a půl hodiny týdně.

V současné době disponuje knihovna s 8 337 knižními svazky, které jsou členěny na beletrii pro dospělé, naučnou literaturu pro dospělé, beletrii pro děti a mládež a naučnou literaturu pro děti a mládež. Ročně je knižní fond obohacován zhruba o 350 nových knih.

V roce 2003 bylo započato s katalogizací knihovního fondu přes počítač. Od této doby bylo nutno všechny svazky zapsat a zkontrolovat jejich existenci. Současně s katalogizací se provádělo i odepisování knih, které byly více jak 15 let bez čtenářského zájmu. Za uvedené období bylo odepsáno cca 6 800 knih. Jednalo se o knihy zastaralé, knihy s nevyhovujícím obsahem a knihy poničené. Tímto byl zlikvidován sklad nepotřebných knih, který se nacházel za tělocvičnou sportovní haly. V roce 2011 byla katalogizace ukončena a od této doby je možno, velice jednoduše, vyhledávat jednotlivé tituly knih, které se v našem knižním fondu nachází, přes jakýkoliv počítač na webových stránkách knihovny. Nadále se ještě pokračuje v odepisování starých knih, které jsou umístěny v prostorách skladu na půdě MěÚ.

Od roku 2005 do roku 2009 došlo k rekonstrukci a obnově vybavení v celém prostoru knihovny. Knihovna byla uzavřena pod jeden vchod, přístupný z hlavní chodby haly. Bylo zrenovováno dětské oddělení, byla vyměněna okna v celé knihovně, zakoupeno nové vybavení kanceláře, byl zhotoven nový výpůjční pult v oddělení pro dospělé, kde se nachází počítač s automatickým výpůjčním systémem. Byla zakoupena krytina do kanceláře a prostoru mezi odděleními.

V roce 2008 byl spuštěn automatický výpůjční systém a zároveň s tímto byli všichni čtenáři zapsáni do automatického seznamu.

V roce 2017 došlo k nákupu nového nábytku do dětské knihovny a k vyřazení opotřebovaných, zastaralých, nevyužívaných dokumentů a knih z tzv. „mrtvého fondu“ knihovny (knihy nepůjčené 3 a více let). Čištění knihovního fondu je nutné z důvodu omezených prostor knihovny, která se každý rok rozrůstá o nové tituly, čímž dochází k aktualizaci knihovního fondu.

Registrace pro dospělé (od 15 let) čtenáře činí 50,- Kč na 1 rok, pro dětské (do 15 let) čtenáře 30,- Kč na 1 rok.

Knihovna disponuje 4 ks počítačů, z toho je jeden v kanceláři, 1 je určen pro automatický výpůjční systém (ten je umístěn v oddělení pro dospělé), a 2 ks slouží jako veřejný internet. Veřejný internet je od knihovny oddělen vchodem z chodby sportovní haly a je spojen s knihovnou pouze okénkem mezi oddělením pro dospělé a místností internetu. Veřejný internet je pro registrované čtenáře zdarma.

Adresa

Městská knihovna
Sportovní 412
351 34 Skalná

Tel.: 354 596 935
E-mail: knihovna@skalna.cz

Vedoucí knihovny: Veronika Florusová

Otevírací doba

Pondělí - 11:00 - 17:00 hod.

Úterý - 08:00 - 13:00 hod.

Středa - 08:00 - 13:00 hod.

Čtvrtek - 11:00 - 15:00 hod.

Pátek - zavřeno