Město Skalná
Město Skalná

Zahrádka u kostela ve Skalné

Město Skalná obdrželo od Ministerstva životního prostředí dotaci na projekt „Zahrádka u kostela ve Skalné“, jehož cílem je revitalizace a proměna veřejného prostranství v prostoru u kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné na pozemcích města Skalná. Součástí revitalizace prostoru je přeměna části nepropustných povrchů na propustné, obnova a budování cest, založení zelených ploch a prvků zeleně včetně pořízení a instalace mobiliáře. Realizace projektu je naplánována na období 3. Q 2018 do 4.Q 2019.

Datum vložení: 3. 6. 2019 10:24
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 10:27