Město Skalná
Město Skalná

Výstavba požární zbrojnice - Skalná

S financováním nové hasičské zbrojnice města Skalná, jejíž členové jsou zařazeni do kategorie JPO III/1, pomohla Evropská unie z Integrovaného operačního programu „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ – stanice IZS (výzva 36).

Registrační číslo projektu: CZ.06. 1. 23/0­.0/0.0/16_055/00­03137. Celkové náklady na výstavbu budovy HZ byly ve výši cca 37 000 000 korun. Evropská unie přispěla částkou cca 32 000 000 Kč. Zbytek nákladů pokrylo město Skalná z vlastních zdrojů. Areál hasičské zbrojnice tvoří parkoviště, manipulační plochy, garáže s věží pro sušení požárních hadic a dvoupodlažní provozní budova. Objekt garáží zahrnuje čtyři garážová stání s výsuvnými sekčními vraty pro zásahová vozidla jednotky SDH Skalná.

Datum vložení: 24. 6. 2019 10:15
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 10:23