Město Skalná
Město Skalná

Účelová dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Město Skalná obdrželo v roce 2019 účelovou investiční dotaci z prostředků Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, ve výši 35 000 Kč na pořízení solárního osvětlení na cyklostezku Skalná – Starý Rybník. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu byly pořízeny prozatím 2 solární lampy, které zajišťují na cyklostezce bezpečnější jízdu na místech, kde není veřejné či jiné osvětlení. Na cyklostezce budou také umístěny 3 odpadkové koše, aby nebylo znečišťováno její okolí a cyklisté mohli odkládat drobný směsný odpad na místa k tomu určená. Cyklostezka bude osazena také 3 lavičkami.

Datum vložení: 2. 3. 2020 10:09
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 10:23