Město Skalná
Město Skalná

Účelová dotace

Logo KK

z rozpočtu Karlovarského kraje

Město Skalná obdrželo v roce 2020 účelovou neinvestiční dotaci z prostředků Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu- program Podpora aktivit cestovního ruchu – ve výši 23 600 Kč na obnova navigačního systému, mapových a informačních panelů. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu bylo nahrazeno na celém území města, především v jeho centru, celkem 96 kusů navigačního systému formou samolepů s laminací digitální tisk.

Datum vložení: 14. 12. 2020 13:44
Datum poslední aktualizace: 14. 12. 2020 13:48