Město Skalná
Město Skalná

Mateřská škola Skalná

V roce 2018 město Skalná obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, ve výši 2 367 772 Kč. Na základě obdržené dotace byla provedena rekonstrukce prostor 1. patra a přízemí mateřské školy spočívající v úpravě podlah, opravě omítek, výměně zdravotechniky, úpravě elektroinstalace, přemístění dřevěných příček, výměně dveří, montáži obkladů a nátěrů. Dále byla provedena izolace proti zemní vlhkosti a úprava vstupního prostranství.

Datum vložení: 7. 6. 2019 10:21
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 10:24