Město Skalná
Město Skalná

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Sadová, Farní

kk-logo

Dotaze c rozpočtu Karlovarského kraje

Na závěr roku 2021 byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Sadová, Farní. Stávající veřejné osvětlení bylo umístěno na sloupech venkovního rozvodu nízkého napětí, které se společnost ČEZ rozhodla demontovat a nahradit je podzemním kabelovým vedením. Z tohoto důvodu město přistoupilo k rekonstrukci veřejného osvětlení v těchto ulicích. V ulicích bylo instalováno 29 nových stožárů. Na stožárech byly osazeny svítidla typu LED. Město Skalná na uvedenou akci obdrželo od Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, dotaci ve výši 263 529 Kč.

Za Městský úřad Skalná – Martina Muchnová

Datum vložení: 7. 1. 2022 7:37
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2022 7:43