Město Skalná
Město Skalná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Plakát

Knihovník/knihovnice, administrativní a kulturní pracovník

Město Skalná

Sportovní 9, 351 34 Skalná

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Město Skalná vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Knihovník/knihovnice, administrativní a kulturní pracovník

Místo výkonu práce:           Městská knihovna Skalná, Sportovní 412, 351 34 Skalná

Pracovní poměr:                  poloviční úvazek na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené – předpoklad 3 roky/ s tříměsíční zkušební dobou

Termín nástupu:                  1. 10. 2023, popřípadě dle domluvy

Platové zařazení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída 7 - 9.

Pracovní náplň:

 • samostatné zajištění chodu knihovny
 • organizování knihovního fondu
 • aktualizace katalogů podle stanovených metodik
 • revize a zpracování knihovního fondu pro potřeby výpůjčního procesu
 • spolupráce při pořádání akcí města, spolupráce se spolky

Zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru – státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k pracovním úkonům, bezúhonnost.

Požadavky úřady:

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou (výhodou SŠ knihovnického směru)
 • Dobrá znalost práce na PC
 • Komunikativnost a organizační schopnosti
 • Časová flexibilita
 • Důslednost, pečlivost spolehlivost, zdvořilost, loajalita

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Strukturovaný životopis
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Přihlášku s přílohami lze odevzdat osobně na MěÚ Skalná nebo zaslat na adresu: Městský úřad Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná k rukám tajemnice nejpozději do 25. září 2023 do 16,00 hod. Uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení – Knihovník/knihovnice.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                          Mgr. Martina Muchnová

                                                                                                          Tajemník MěÚ Skalná

 

 

Datum vložení: 23. 8. 2023 8:26
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2023 14:42
Autor: Správce Webu