Město Skalná
Město Skalná

Zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice III/21313, Starý Rybník, chodník a cyklostezka

Práce na silnici

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat o nadcházející akci – „Zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice III/21313, Starý Rybník, chodník a cyklostezka“, která bude probíhat od 01. 03. 2023 do 31. 10. 2023, a to ve 4 etapách.

1. Etapa (01. 03. 2023 – 31. 06. 2023)

Při první etapě výstavby dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu (směr Skalná -> Seníky – viz přiložený soubor "DIO") a doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Také dojde k úplné uzavírce vjezdu k jižní zástavbě Starého Rybníka (nad rybníkem) a pro přístup do této části bude nutné použít sjezd před obcí - „starou cestu“.

Tato část akce se týká výstavby chodníku podél průtahu, úpravy stávajících sjezdů, vybudování autobusové zastávky, rekonstrukce veřejného osvětlení a úpravy zeleně.

2. Etapa (01. 07. 2023 – 31. 08. 2023)

Při druhé etapě výstavby dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu (směr Seníky -> Skalná – viz přiložený soubor "DIO") a doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Také dojde k úplné uzavírce vjezdu k jižní zástavbě Starého Rybníka (nad rybníkem) a pro přístup do této části bude nutné použít sjezd před obcí - „starou cestu“.

V části u rybníka (proti domům č.p. 113-116) jde o vybudování autobusové zastávky, přechodu pro chodce, veřejného osvětlení a úpravu zeleně. U odbočky k jižní zástavbě nad rybníkem jde o zónu pro přecházení, úpravu zeleně a chodník.

3. a 4. Etapa (01. 09 2023 – 31. 10. 2023)

Při třetí fázi výstavby bude uzavřen jeden jízdní pruh a doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením (směr Skalná -> Seníky – viz přiložený soubor "DIO").

Čtvrtá fáze se týká křižovatky na Vojtanov. Část komunikace ve směru na Vojtanov a také výjezd z ulice od zámku směrem na Skalnou bude zúžen na jeden jízdní pruh a doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením (viz přiložený soubor "DIO").

Při těchto posledních dvou etapách dojde k vytvoření parkovacích míst před restaurací, vybudování přípojky dešťové kanalizace, prodloužení současné cyklostezky a její napojení přes křižovatku směrem k zámku, včetně zóny pro přecházení, pro budoucí cyklotrasu do Žírovic, úpravě sjezdů, rekonstrukci veřejného osvětlení a úpravě zeleně.

Věříme, že tato akce výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti jak pro chodce, tak pro cyklisty, kteří se přes Starý Rybník pohybují.

Pro případné připomínky k dopravním omezením můžete využít email pozemky@skalna.cz, nebo telefon 354 548 823, případně 602 128 455.

Předem děkujeme za trpělivost a pochopení všech zúčastněných, kteří budou po dobu výstavby jakkoli omezeni.

DIO (3.53 MB)

C.3.a Koordinační situační výkres díl A (1.66 MB)

C.3.b Koordinační situační výkres díl B (1.49 MB)

Přílohy

DIO.pdf

DIO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,53 MB

C.3.a Koordinační situační výkres díl A.pdf

C.3.a Koordinační situační výkres díl A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,66 MB

C.3.b Koordinační situační výkres díl B.pdf

C.3.b Koordinační situační výkres díl B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,49 MB
Datum vložení: 17. 2. 2023 13:15
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2023 13:20