Město Skalná
Město Skalná

Návštěva projektového dne na ZŠ Skalná

Školení

Téma „Výuka matematiky Hejného metodou“

V úterý 26. 4. 2022 se několik pedagogů ze základních škol z celého Chebska zúčastnilo v roli „pozorovatele“ projektového dne na ZŠ Skalná. Na této škole se matematika na 1. stupni vyučuje právě Hejného metodou, která je uceleným konceptem i s přesahem do dalších předmětů, protože podporuje samostatné uvažování a staví na přirozené konkrétní zkušenosti. Chybu využívá jako účinný prostředek učení; díky ní si děti daleko lépe poznatky pamatují. K dispozici je promyšlená a vyzkoušená metodika, která vzešla z dlouholeté didaktické práce prof. Hejného. Hejného metodou se dnes matematika učí na více jak 750 ze 4 100 základních škol v ČR (více o této metodě na https://www.h-mat.cz).

Pedagogy přivítala ředitelka školy Mgr. Martina Turečková. Poté přihlíželi výuce matematiky přímo v hodinách - navštívili 1. ročník (Mgr. Radka Benediktová) a 2. ročník (Mgr. Blanka Novotná). Následovala ukázka dalších možných aktivit a didaktických pomůcek pro 3. až 5. ročník ZŠ - například Krokování; Myslím si číslo; Autobus; Pavučiny; Barevné trojice, Děda Lesoň. Další hodina měla téma „povrch kvádru“ a vedla ji se žáky se 7. třídy zdejší školy paní učitelka Mgr. Michaela Korbičková, která touto metodou matematiku úspěšně vyučuje na 3. ZŠ Cheb. Posledním bodem programu bylo online setkání s Mgr. Tomášem Chrobákem, učitelem matematiky na ZŠ Baška u Frýdku-Místku a zároveň lektorem a propagátorem Hejného metody. V r. 2019 zvítězil v českém kole soutěže „Global Teacher Prize“. Mgr. Chrobák s pedagogy diskutoval o své vlastní zkušenosti s touto metodou a zodpovídal jejich dotazy.

Návštěva projektového dne na ZŠ Skalná byla pro zúčastněné pedagogy příležitostí pro seznámení se s Hejného metodou v praxi. Cenné bylo i sdílení zkušeností mezi těmi, kteří ji již znají a používají při vlastní pedagogické práci.

Akci jsme zrealizovali v rámci projektu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009119.

 

Návštěva projektového dne na ZŠ Skalná. Cheb.cz [online]. Cheb, 2022 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: https://www.cheb.cz/navsteva-projektoveho-dne-na-zs-skalna/d-990143

Datum vložení: 28. 4. 2022 14:21
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2022 14:26
Autor: