Město Skalná
Město Skalná

Rekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou"

Dne 17. 9. 2018 proběhlo ve Sportovní hale Skalná seznámení se studií „Rekonstrukce ulice V Aleji a části ulice Za Školou“ za účasti projektantů a vedení města, kde se občané mohli vyjádřit, dotázat nebo případně vznést připomínky. Tato studie by měla být dokončena do konce roku 2018. Z tohoto důvodu prosíme Vaše návrhy a připomínky odeslat na e-mail pozemky@skalna.cz a to do 31. října 2018, aby se případně dalo vše bez problému zapracovat do této studie.
Za MěÚ Skalná Lukáš Verbovský

Datum vložení: 31. 1. 2019 10:27
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 10:30