Město Skalná
Město Skalná

Oprava části komunikace ulice V Aleji

Město Skalná obdrželo od Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, dotaci na akci „Oprava místní komunikace na p.p.č. 1770/1, 1709/1, v k.ú. Skalná“ ve výši 228 774,- Kč. Na základě společné investice města Skalná a dotačního titulu byl obnoven povrch komunikace ulice V Aleji. Cílem opravy bylo zlepšení technického stavu přístupové místní komunikace do intravilánu města. Opravou došlo ke zlepšení technického stavu vozovky a řešení propadlé části stávající kanalizace, jejímž výsledkem je zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.

Datum vložení: 28. 6. 2019 10:14
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 10:23