Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Veřejné zakázky

Dodávka traktoru s příslušenstvím
Dodávka traktoru s příslušenstvím
 [PDF, 1.52 MB]

Zajištění technického dozoru investora akce „Výstavba požární zbrojnice – Skalná“ Registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003137

Výzva k podání nabídky TDI [PDF, 2.24 MB]

 

"Výstavba požární zbrojnice - Skalná" reg. číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003137

1-Výzva_Skalná VPZ-3137 [ZIP, 1.12 MB]

2a-DPS_Skalná VPZ-3137 [ZIP, 15.27 MB]

2b-DPS_Skalná VPZ-3137 [ZIP, 24.89 MB]

2c-DPS_Skalná VPZ-3137 [ZIP, 8.53 MB]

3-Soupis prací_Skalná VPZ-3137 [ZIP, 410.09 kB]

4-Stavební povolení_Skalná VPZ-3137 [ZIP, 1.73 MB]

Vysvětlení ZD 1-3 [PDF, 120.41 kB]

Půdorys přízemí s vyznačením stropní konstrukce [PDF, 527.99 kB]

Soupis prací_Skalná VPZ-3137_20170711 [XLSX, 452.01 kB]

Vysvětlení ZD 4 [PDF, 130.21 kB]

Půdorys 1. NP s vyznačením kuch. linek a skříně [PDF, 523.76 kB]

Vysvětlení ZD 5-7 [PDF, 121.3 kB]

Výkres oplocení [PDF, 267.2 kB]

Změna ZD 20170718 [PDF, 195.94 kB]

Soupis prací Skalná VPZ-3137_20170718 [XLSX, 476.85 kB]


Dodávka dopravního automobilu „akce 014D24100 7090 Skalná – Dopravní automobil“
Výzva k podání nabídky [PDF]


Spojovací chodník Vilová – Česká, Skalná p.p.č. 782/17 k.ú. Skalná


Výzva k podání nabídek 

projektová dokumentace + výkaz výměr:
- chodník - podélný profil
- chodník - pohled půdorys
- chodník - sítě
- chodník řez 1-1
- chodník řez 2 - 2
- chodník situace
- Technická zpráva
- výkaz výměr
- stavební povolení


Výstavba hasičské zbrojnice Skalná


Vypracování Žádosti o dotaci z IROP, specifický cíl 1.3, výzvy č.36 na projekt "Výstavba hasičské zbrojnice Skalná" včetně zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu (studie proveditelnosti).
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.Skalná – dlouhodobý úvěr pro rozvojové investice

Výzva k podání nabídek na dlouhodobý investiční úvěr


Úprava fotbalové tribuny:

Stavební úpravy tribuny FK Skalná - slepý rozpočet

Výzva k podání nabídky Úprava tribuny

Veřejné zakázky je možné sledovat i na:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00254231

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit