Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Veřejné zakázky

Dodávka dopravního automobilu „akce 014D24100 7090 Skalná – Dopravní automobil“

Výzva k podání nabídky [PDF]


Spojovací chodník Vilová – Česká, Skalná p.p.č. 782/17 k.ú. Skalná


Výzva k podání nabídek 

projektová dokumentace + výkaz výměr:
- chodník - podélný profil
- chodník - pohled půdorys
- chodník - sítě
- chodník řez 1-1
- chodník řez 2 - 2
- chodník situace
- Technická zpráva
- výkaz výměr
- stavební povolení


Výstavba hasičské zbrojnice Skalná


Vypracování Žádosti o dotaci z IROP, specifický cíl 1.3, výzvy č.36 na projekt "Výstavba hasičské zbrojnice Skalná" včetně zpracování Finančního a ekonomického hodnocení projektu (studie proveditelnosti).

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.Skalná – dlouhodobý úvěr pro rozvojové investice

Výzva k podání nabídek na dlouhodobý investiční úvěr


Úprava fotbalové tribuny:

Stavební úpravy tribuny FK Skalná - slepý rozpočet

Výzva k podání nabídky Úprava tribuny

Veřejné zakázky je možné sledovat i na:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00254231

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit