Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky www.skalna.cz se snaží o maximální přístupnost obsahu a funkčnosti.

Stránky jsou navrženy s ohledem na česká Pravidla tvorby přístupného webu.

Splňují hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých - Blind Friendly Web.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict.
Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit