Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Veřejnoprávní smlouvy

Seznam smluv:   Datum zveřejnění:
1. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany    9.5.2016
 - Dodatek č. 9    
2. Smlouva o poskutnutí návratné finanční výpomoci    6.6.2016
3. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu     20.6.2016
4. Dohoda   1.7.2016
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje   12.7.2016
6. Dohoda o spolupráci při rekosntrukci bytové jednotky   25.7.2016
7. Smlouva k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu    10.10.2016
8. Dohoda o příspěvku na materiál narovnání závazků a pohledávek   23.1.2017
9. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu   20.3.2017
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – Přestavba VO ul. Sportovní Skalná 1. etapa    28.6.2017
     
     
     

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit