Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Veřejnoprávní smlouvy

  Seznam smluv:Datum zveřejnění:
1. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany  9. 5. 2016
  Dodatek č. 9  
2. Smlouva o poskutnutí návratné finanční výpomoci  6. 6. 2016
  Dodatek č. 1 24. 8 2017
3. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu   20. 6. 2016
4. Dohoda 1. 7. 2016
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje 12. 7. 2016
6. Dohoda o spolupráci při rekosntrukci bytové jednotky 25. 7. 2016
7. Smlouva k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu  10. 10. 2016
8. Dohoda o příspěvku na materiál narovnání závazků a pohledávek 23. 1. 2017
9. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu 20. 3. 2017
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – Přestavba VO ul. Sportovní Skalná 1. etapa  28. 6. 2017
11. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu   15. 8. 2017
12. Smlouva o poskytnutí dotace - MŠ Skalná - obnova otvorových prvků 12. 9. 2017
13. Smlouva o poskytnutí dotace - likvidace invazních druhů rostlin  14. 9. 2017
14. Smlouva o poskytnutí dotace z rospočtu Karlovarského kraje - oddělení bezpečnosti a krizového řízení - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 27. 9. 2017
  Dodatek č. 1  
15. Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Skalná 5. 10. 2017
16. Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. 11. 12. 2017
17. Smlouva o poskytnutí dotace 30. 9. 2017
18. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 25. 4. 2018
19. Smluva o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Skalná 18. 5. 2018
20. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oprava komunikace 21. 6. 2018
21. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu - Fotbalový klub Skalná z.s. 25. 6. 2018
22. Smlouva o poskytnutí dotace na likvidaci invazních druhů rostlin 18. 9. 2018
23. Smlouva o poskytnutí dotace na opravy a stavební úpravy místních komunikací 19. 11. 2018
24. Smlouva o poskytnutí dotace z rospočtu Karlovarského kraje - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 16. 11. 2018
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit