Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Veřejnoprávní smlouvy

  Seznam smluv:Datum zveřejnění:
1. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany  9.5.2016
   - Dodatek č. 9  
2. Smlouva o poskutnutí návratné finanční výpomoci  6.6.2016
3. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu   20.6.2016
4. Dohoda 1.7.2016
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje 12.7.2016
6. Dohoda o spolupráci při rekosntrukci bytové jednotky 25.7.2016
7. Smlouva k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu  10.10.2016
8. Dohoda o příspěvku na materiál narovnání závazků a pohledávek 23.1.2017
9. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu 20.3.2017
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – Přestavba VO ul. Sportovní Skalná 1. etapa  28.6.2017
11. Smlouva o poskytnutí dotace na podporu kultury a sportu   15.8.2017
12. Smlouva o poskytnutí dotace - MŠ Skalná - obnova otvorových prvků 12.9.2017
13. Smlouva o poskytnutí dotace - likvidace invazních druhů rostlin  14.9.2017
     

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit