Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Územní plánování


ROZPRACOVANÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKALNÁ
Pořizovatel: Městský úřad Skalná smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Registrační list

Upravený a posouzený návrh změny pro veřejné projednání

01 TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU
02a VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace a
02b VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace b
02c VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace c
02d VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace d
02e VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace e
02f VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace f
02g VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace g
02h VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - situace h
03a HLAVNÍ VÝKRES - situace a
03b HLAVNÍ VÝKRES - situace b
04 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ, ASANACE
05a VÝKRES KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY - situace a
05b VÝKRES KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY - situace b
05c VÝKRES KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY - situace c
05d VÝKRES KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY - situace d
05e VÝKRES KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY - situace e
06a KOORDINAČNÍ VÝKRES - situace a
06b KOORDINAČNÍ VÝKRES - situace b
07a VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - situace a
07b VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - situace b
07c VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU - tabulky


Nový územní plán města Skalná, byl dne 5.6.2014 schválen Zastupitelstvem města, pod usnesením č.ZM 13/03/2014.