Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Územní plánování

PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE MĚSTA


PRÁVNÍ STAV / ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SKALNÁ PO NABITÍ ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1


Textová část:


Grafická část:


        Výrok:


        Odůvodnění:ÚZEMNÍ PLÁN SKALNÁ

Územní plán města Skalná, byl dne 5.6.2014 schválen Zastupitelstvem města, pod usnesením č.ZM 13/03/2014.
Pořizovatel: Městský úřad Cheb
Zpracovatel: Ing. arch. Alexandra Kasková
Registrační list

Textová část:


Grafická část:


ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SKALNÁ
Pořizovatel: Městský úřad Skalná smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem (www.trtik.net)
Zpracovatel: Ing. arch. Alexandra Kasková
Registrační list
Údaje o vydané změně č. 1 územního plánu Skalná [PDF]

Textová část:


Grafická část:
        
        Výrok:

        Odůvodní:
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit