Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Technické služby

Technické služby města Skalná

 

Vedoucí technických služeb: Roman Kubinec   

Telefon: 354 594 824
Mobil: 777 620 166
e-mail: technicke.sluzby@skalna.cz


Technické služby města Skalná zajišťují péči o čistotu města a částečnou péči o zeleň.

V částečné péči o zeleň je zahrnuta péče o travnaté plochy, které se sečou a tráva se odváží. Pečují o čistotu parků a jejich inventář,  tj. laviček a odpadkových košů, u kterých zajišťují výsyp, provádějí zalévání stávající zeleně. Zajišťují kácení nebezpečných stromů, zajišťují  celkovou údržbu. Dále uklízí chodníky a ulice ve městě a zajišťují úklid i v jednotlivých částech města, ze kterých je největší Starý Rybník. Dále se jedná o obec Vonšov, Kateřinu, Zelenou. Provádějí jednorázové opravy místních komunikací.

 

Technické služby pečují i o místní hřbitov, tj. sekají a odváží trávu, vysazují okrasné květiny, zajišťují  zalévání. V případě požadavků zajišťují pohřbení zesnulého do země s následujícím ceníkem služeb :

Vykopání hrobu            -   2 000,- Kč

Rozebrání jednohrbou  -      300,- Kč

Rozebrání dvojhrobu    -      600,- Kč  

V případě nutnosti zapůjčení techniky / v požadovaném místě uložení zesnulého je skála / - úhrada skutečně vynaložených nákladů.

Možnost posledního rozloučení se zesnulým v nově opraveném hřbitovním kostele sv. Šebestiána přímo na hřbitově. / foto venkovní a vnitřní části hřbit. kostela /.

Pracovníci technických služeb ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. zajišťují 2x ročně – na jaře a na podzim likvidaci objemného a nebezpečného odpadu / tzv. „hromádek“ /. Tento objemný odpad mohou zájemci umístit u svých domů tam, kde připravují k odvozu nádoby na SDO a za roční poplatek 300,- Kč / ve kterém je zahrnuta i částka za likvidaci tříděného odpadu/ je objemný odpad naložen pracovníky technických služeb a firmou Marius Pedersen odvezen. Na nebezpečný odpad je 2x ročně na stanoveném místě připraven speciální kontejner spolu s pracovníky firmy Marius Pedersen, kteří od občanů tento odpad odebírají a odváží. O termínu svozu objemného a nebezpečného odpadu jsou občané včas informováni prostřednictvím místního tisku – Skalenský zpravodaj a prostřednictvím místního rozhlasu. Nepotřebné léky mohou občané odevzdávat v místní lékárně.

Ceník SKO – směsný komunální odpad pro rok 2019.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit