Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Právní předpisy města

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, o stanovení koeficientů daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Skalná a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o vedení technické mapy obce

Řád pro veřejné licitace pozemků (parcel)

Sazebník za poskytování informací
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit