Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Pozemky na výstavbu RD

Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD Skalná, k. ú. Skalná
pozemkové parcely určené k prodeji


Parcely

Vážení občané,

město Skalná na jednání ZM dne 15. 6. 2017 odsouhlasilo k prodeji 16 pozemkových parcel určených na výstavbu rodinných domů. O pozemkové parcely neoznačené X je možné požádat prostřednictvím formuláře, dostupného na odboru správy majetku a investic.  Výměra pozemkových parcel je přesně definovaná geometrickým plánem č. 1305-96/2017. V případě dotazů se obracejte na Ing. Janu Jiřinovou tel. 354 548 822.
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit