Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Pozemky na výstavbu RD

Nová lokalita, kde bude možné stavět rodinné domy, je prostor mezi Sportovní a Polní ulicí, konkrétně se jedná o vybudování nové ulice, která paralelně naváže na ulici Vilová. Do budoucna zde vznikne 14 nových, plně vybavených stavebních parcel, které si potenciální zájemci mohou již nyní předběžně rezervovat.

K předběžné a nezávazné rezervaci bude moci dojít vyplněním žádosti o nákup pozemku pro výstavbu rodinného domu s tím, že si každý může vybrat pozemek, který mu bude nejvíce vyhovovat. Jakmile bude evidován dostatečný zájem (alespoň 60%), město přistoupí k zahájení výstavby inženýrských sítí. Odhadovaná doba výstavby bude přibližně jeden rok a mezitím může docházet k postupnému uzavírání kupních smluv a jednotliví stavebníci si budou moci začít vyřizovat svá individuální stavební povolení.

Cena pozemků bude upřesněna na základě kalkulace veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací výstavby inženýrských sítí a bude všem zájemcům oznámena v době před zahájením samotné výstavby (myšleno výstavby inženýrských sítí). Každý z žadatelů o nákup pozemku se tak bude moci v dostatečném předstihu rozhodnout, zda svoji žádost potvrdí a následně uzavře kupní smlouvu.

Jednotliví stavebníci, kteří si nakonec v nové ulici postaví své domy, se budou moci následně podílet na výběru názvu své ulice. Rozhodne většinový názor vlastníků nových objektů.

Ve Starém Rybníku jsou k dispozici 2 pozemky, v levé části při výjezdu na Cheb, výměra a jejich umístění je možné shlédnout zde.

Veškeré bližší informace, od rozlohy a umístění jednotlivých pozemků až po regulativy a pomoc s vyplňováním žádostí, vám ochotně poskytnou zaměstnanci Odboru investic MěÚ Skalná na tel.č.354548823, e-mail: pozemky@skalna.cz

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit