Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Pozemky na výstavbu RD

Nabídka pozemků pro výstavbu rodinných domů k prodeji

pozemky-RD-18042018

Vážení občané,

V roce 2017 město Skalná zahájilo výstavbu stavby „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“. Akce by měla být nejpozději v září letošního roku dokončena.

Na jednání ZM dne 15. 6. 2017 byl odsouhlasen záměr prodeje 16 pozemkových parcel určených na výstavbu rodinných domů. Výměra pozemkových parcel je přesně definovaná geometrickým plánem č. 1305-96/2017. V současné době jsou ještě volné pozemkové parcely č. 1, 3, 4, 5, 9, 15, 16. V případě dotazů se obracejte na odbor správy majetku a investic na Ing. Janu Jiřinovou tel.: 354 548 822.

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit