Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Ochrana obyvatel

http://cheb.cz/ochrana-obyvatel/ms-56517/p1=56517

Tyto stránky obsahují některé užitečné obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, protože každá událost a její průběh je jiný a bude vyžadovat specifické postupy našeho chování a jednání tak, aby následky vzniklých mimořádných událostí byly co nejmenší.

(zdroj www.cheb.cz)

Analýza rizikhttp://bezport.kr-karlovarsky.cz/

Ochrana obyvatel - mapaPřehled rizik


Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit