Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Nabídka pracovních míst

Město Skalná vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozicKonkurs na ředitele základní školy

Rada města Skalná ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Skalná, příspěvkové organizace
se sídlem: Skalná, Sportovní 260, PSČ 35134
IČ: 75006561

Požadavky:
K přihlášce nutno doložit:

Předpokládaný nástup do funkce je 01.08.2018.

Přihlášky budou přijímány poštou nebo osobně v zalepené obálce se všemi požadovanými náležitostmi a s viditelným označením „ Konkurs - neotevírat.“ na adresu zadavatele Město Skalná, Sportovní 9, 531 34 Skalná a to do 4. dubna 2018 do 17,00 hod.
Neúplné a došlé přihlášky po termínu budou bez dalšího zkoumání vyřazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.--------------------------------------------------------------------

Město Skalná přijme zaměstnance na pozici údržbář do Sportovní haly Skalná

Místo výkonu práce: Skalná
Platové zařazení: 6. platová třída
Pracovní úvazek: plný (nebo dle dohody částečný)
Termín nástupu: dle dohody
Požadavky města: manuální zručnost, důslednost, spolehlivost, časová flexibilita
Nabízíme: práci v příjemném prostředí a kolektivu

Podrobnosti budou projednány při osobním jednání. Zájemci o výše uvedenou pozici se mohou přihlásit na MěÚ Skalná v kanceláři tajemnice úřadu.

Ing. Hrnčálová Marie
Tajemnice MěÚ Skalná

--------------------------------------------------------------------

Město Skalná přijme zaměstnance na pozici řidič, strojník

Místo výkonu práce: Skalná
Platové zařazení: 5. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Termín nástupu: 01.04.2018 nebo dle dohody

Náplň práce: Požadavky:

Ing. Hrnčálová Marie
Tajemnice MěÚ Skalná

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit