Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Městská knihovna

Městská knihovna

Knihovna je umístěna v 1. patře Sportovní haly. Prostory MěK se skládají z oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež a kanceláře. Knihovna je čtenářům k dispozici 5 dnů v týdnu a to 3x od 13.00 do 16.30 hod. a 2x od 13.00 do 17.00 hod.

V současné době disponuje knihovna s 13 334 knižními svazky, které jsou členěny na beletrii pro dospělé, naučnou literaturu pro dospělé, beletrii pro děti a mládež a naučnou literaturu pro děti a mládež. Ročně je knižní fond obohacován zhruba o 350 nových knih.

V roce 2003 bylo započato s katalogizací knihovního fondu přes počítač. Od této doby bylo nutno všechny svazky zapsat a zkontrolovat jejich existenci. Současně s katalogizací se provádělo i odepisování knih, které byly více jak 15 let bez čtenářského zájmu. Za uvedené období bylo odepsáno cca 6 800 knih. Jednalo se o knihy zastaralé, knihy s nevyhovujícím obsahem a knihy poničené. Tímto byl zlikvidován sklad nepotřebných knih, který se nacházel za tělocvičnou sportovní haly. V roce 2011 byla katalogizace ukončena a od této doby je možno, velice jednoduše, vyhledávat jednotlivé tituly knih, které se v našem knižním fondu nachází, přes jakýkoliv počítač na webových stránkách knihovny. Nadále se ještě pokračuje v odepisování starých knih, které jsou umístěny v prostorách skladu na půdě MěÚ.

Od roku 2005 do roku 2009 došlo k rekonstrukci a obnově vybavení v celém prostoru knihovny. Knihovna byla uzavřena pod jeden vchod, přístupný z hlavní chodby haly. Bylo zrenovováno dětské oddělení, byla vyměněna okna v celé knihovně, zakoupeno nové vybavení kanceláře, byl zhotoven nový výpůjční pult v oddělení pro dospělé, kde se nachází počítač s automatickým výpůjčním systémem. Byla zakoupena krytina do kanceláře a prostoru mezi odděleními.

V roce 2008 byl spuštěn automatický výpůjční systém a zároveň s tímto byli všichni čtenáři zapsáni do automatického seznamu. V současné době je v knihovně zaregistrováno 147 čtenářů. Z tohoto počtu pak knihovnu pravidelně navštěvuje 128. Registrace pro dospělé čtenáře činí 40,- Kč na 1 rok, pro dětské čtenáře 20,- Kč na 1 rok.

Knihovna disponuje 6 ks počítačů, z toho je jeden v kanceláři, 1 je určen pro automatický výpůjční systém (ten je umístěn v oddělení pro dospělé), 1 slouží pro on-line služby (tento je umístěn v kanceláři) a 3 ks slouží jako veřejný Internet. Veřejný Internet je od knihovny oddělen vchodem z chodby sportovní haly a je spojen s knihovnou pouze okénkem mezi oddělením pro dospělé a místností internetu. Veřejný Internet je pro registrované čtenáře zdarma. Veřejný Internet navštěvuje měsíčně zhruba 100 návštěvníků, převážně dětí a mládeže.
 

Vedoucí knihovny: Bc. Lucie Zoulová

Naše adresa:          Městská knihovna, Sportovní 412, 35134 Skalná

e-mail adresa:        knihovna@skalna.cz

web stránky  :        knihovna.skalna.cz

půjčovní doba:       pondělí, úterý, čtvrtek        12.00 – 16.30
                              středa, pátek                     12.00 – 17.00

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit