Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Kultura a volný čas

Plán kulturních a sportovních akcí – rok 2017

 

Pravidelné akce:

1. 12. farní ples (farnost) 14.1.2017
2. Masopust (hasiči) 28.2.2017
3. Popeleční středa s harmonikou v hasičárně (hasiči) 01.3.2017
4. Dětský maškarní ples (hasiči)  4.3.2017
5. Společenský ples města Skalná (město)  11.3.2017
6. 39. ročník Velikonoční beránek (ASPV) 16.5.2017
7. Koncert v kostele sv. Jana Křtitele "MUSICA VAGANTUM" 16.14.2017
8. Pálení čarodejnic (hasiči) 30.4.2017
9. 20. ročník taneční soutěže "Cena města Skalná"    14.5.2017
10. Setkání tří generací (Klub žen)  21.5.2017
11. Tradiční rybářské závody (ČRS) 27.5.2017
12. Dětská požární soutěž  „O pohár hradu Vildštejn“ 6.5.2017
13. Oslava – Dětský den (město + zájmové organizace) 3.6.2017
14. Pasování budoucích prvňáku na školáky (školka) 1. pol. června
15. 11. sraz starých traktorů (Traktorklub)   10.6.2017
16. Závěrečná akademie (školka) 2. pol. června
17. Skalenský folkfest – folkový koncert (hasiči + město) 17.6.2017
18. 7. pasování žáků 1. třídy do stavu čtenářů   červen
19. Soutěž v hasičské všestranosti "O pohár hradu Vildštejn" (hasiči)  24.6.2017
20. Hasičský country bál na nádvoří hradu Vildštejn (hasiči)  24.6.2017
 21.  Pouť ke sv. Janu Křtiteli  24.6.2017
22. Letní slavnosti města Skalná ?
23. 8.setkání harmonikářů ve Skalné (hasiči) 2.9.2017
24. Dožínky (rozloučení se sezonou Traktorklub) 16.9.2017
25. Podzimní slavnosti (školka) říjen
26. Poslední leč (myslivecké sdružení Hubert) 11.11.2017
27. Rozsvěcení vánočního stromu (město) 1. advent 26.11.2017
28. Adventní koncert – německý orchestr z Ebelsbachu 9.12.2017
29. Setkání tří generací (Klub žen)  prosinec
30. Vánoční turnaj ve volejbale „O hasičskou proudnici“  26.12.2017

Jednotlivé termíny k akcím budou upřesňovány po jejich nahlášení. V každém roce se koná ještě několik neplánovaných akcí, které zde nejsou uvedeny. Ty jsou pak v ročním přehledu vykazovány jako ostatní akce.
 

Další akce:

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit