Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Kultura a volný čas

Plán kulturních a sportovních akcí – rok 2017

 

Pravidelné akce:

1. 12. farní ples (farnost) 14.1.2017
2. Masopust (hasiči) 28.2.2017
3. Popeleční středa s harmonikou v hasičárně (hasiči) 01.3.2017
4. Dětský maškarní ples (hasiči)  4.3.2017
5. Společenský ples města Skalná (město)  11.3.2017
6. 39. ročník Velikonoční beránek (ASPV) 16.5.2017
7. Pálení čarodejnic (hasiči) 30.4.2017
8. Tradiční rybářské závody (ČRS)      květen
9. 20. ročník taneční soutěže „Cena města Skalná“  květen
10. Setkání tří generací  (Klub žen) květen
11. Dětská požární soutěž  „O pohár hradu Vildštejn“ 6.5.2017
12. Oslava – Dětský den (město + zájmové organizace) 3.6.2017
13. Pasování budoucích prvňáku na školáky (školka) červen
14. 11. sraz starých traktorů (Traktorklub)   10.6.2017
15. Závěrečná akademie aneb Podzimní slavnosti (školka) červen
16. Skalenský folkfest – folkový koncert (hasiči + město) 17.6.2017
17. 7. pasování žáků 1. třídy do stavu čtenářů   červen
18. Soutěž v hasičské všestranosti "O pohár hradu Vildštejn" (hasiči)  24.6.2017
19. Hasičský country bál na nádvoří hradu Vildštejn (hasiči)  24.6.2017
20.  Pouť ke sv. Janu Křtiteli  24.6.2017
21. Letní slavnosti města Skalná ?
22. 8.setkání harmonikářů ve Skalné (hasiči) 2.9.2017
23. Dožínky (rozloučení se sezonou Traktorklub) 16.9.2017
24. Podzimní slavnosti (školka) říjen
25. Poslední leč (myslivecké sdružení Hubert) listopad
26. Rozsvěcení vánočního stromu (město) 1. advent 26.11.2017
27. Adventní koncert – německý orchestr z Ebelsbachu prosinec
28. Setkání tří generací (Klub žen)  prosinec
29. Vánoční turnaj ve volejbale „O hasičskou proudnici“  26.12.2017

Jednotlivé termíny k akcím budou upřesňovány po jejich nahlášení. V každém roce se koná ještě několik neplánovaných akcí, které zde nejsou uvedeny. Ty jsou pak v ročním přehledu vykazovány jako ostatní akce.
 

Další akce:

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit