Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Investiční akce

Název projektu: Výstavba požární zbrojnice - Skalná

Identifikační číslo EIS:  CZ.06.1.23/0.0/0.0/16­_055/0003137

Cílem projektu: Výstavba požární zbrojnice pro JSDH Skalná, odolné vůči rizikům a mimořádným událostem způsobených změnami klimatu.

Popis projektu: projekt je na počátku realizace

EU MpMR

 Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Připravované akce 

„Průtah Starý Rybník"
Výsledkem připravované akce bude řešení chodníků,  vjezdů, přechodů, veřejného osvětlení a zpomalovacích ostrůvků, díky čemuž dojde k vyřešení nevyhovující dopravní situace na silnici II. a III. třídy ve Starém Rybníku. V současné době proběhl dopravní průzkum a zpracovává se studie.


Investiční akce minulých let

  • Město Skalná obdrželo dotaci od Karlovarského kraje ve výši 100.000 Kč na akci Spojovací chodník Vilová – Česká, Skalná p.p.č. 782/17 k. ú. Skalná.
  • Město Skalná připravuje od roku 2015 projektovou dokumentaci na stavbu „Výstavba požární zbrojnice Skalná, k. ú. Skalná a žádost na vyhlášenou výzvu č. 36 stanice IZS, která byla vyhlášena v rámci operačního programu

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

„Průtah silnice II/213 Skalná“
Průtah městem Skalná slouží ke všeobecné spokojenosti motoristů i občanů města. Došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici II/213 a souvisejících místních komunikací.
Termín: únor 2009 – prosinec 2010
Cena: celková cena 59.540 tis., dotace 47.222 tis., město 12.318 tis.
 

„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“
Kanalizace dokončená  zkolaudovaná. Probíhá závěrečné vyhodnocení akce. Probíhá připojování jednotlivých nemovitostí na vybudované veřejné části kanalizačních přípojek. Celkem 119 nemovitostí.
Cena: celková cena 86 905 tis., dotace SFŽP 64 593 tis., dotace KV kraj 8.000 tis., město vlastní

         zdroje 14 310 tis.

 „Revitalizace podhradí hradu Vildštejn – Skalná“
V současné době je hotová1. a 2. etapa, tzn. Parkové úpravy v okolí restaurace Pod komínem, vodní nádrž, parkovací místa v ul. Potoční a opěrné zdi v ulici Pod Hradem.
Termín: 1. etapa duben – červen 2014, 2. etapa červenec – prosinec 2014, 3. etapa leden – září 2015
Cena: celková cena 38.200 tis., dotace 31.802 tis., město 6.398 tis.
 

„Přístavba kolumbária na hřbitově“
Ke stávajícímu kolumbáriu přibylo dalších 36 míst pro urny.
Termín: srpen – září 2014
Cena: celková cena 530 tis., dotace KV kraj 100 tis.
 

„Výměna oken čp. 360 a 361“
Výměna 84 ks oken ve Sportovní ulici čp. 360 a 361.
Termín: do konce září 2014
Cena: celková cena 444 tis.

 

„Sportoviště a dětská hřiště Skalná
Cílem akce je vybudování víceúčelového školního hřiště, které bude sloužit pro atletiku, házenou, basketbal, volejbal, plážový volejbal a tenis. Součástí bude i in- line plocha a dětské hřiště s lanovou dráhou a dalšími atrakcemi. Jednotlivá hřiště budou spojena novými komunikacemi. 

Termín: 1. etapa  březen - duben 2015, 2. etapa  květen – září 2015
Cena:  celková cena 20 055 tis., dotace 17 047 tis., město 3 008 tis.

 

„Rekonstrukce toalet  ve školní jídelně a ve školní družině"
V rámci akce je rekonstrukce toalet pro dávky a chlapce ve školní jídelně a ve školní družině. Termín: červenec - srpen 2015.
Cena:  celková cena 627 tis., dotace KV kraj 100 tis.

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit