Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Projekt „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“

Projekt „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“

 

V programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 byl schválen projekt č. 92 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“.

Cílem projektu je vytvoření míst „bez hranic“ za účasti partnerů z České republiky – Římskokatolické farnosti Skalná a Města Skalná, a z Bavorska – farnosti Patrona Bavariae Neusorg a obce Neusorg. Projekt vyplývá ze společné historie a území obývaného oběma národy. Vzájemná přeshraniční podpora je již budována na základě dlouholeté spolupráce a díky projektu bude rozšířena při společné realizaci setkávání partnerů, což obohatí život v obcích, společné tradice a uvědomování si regionální identity.

Aktivity projektu, který je naplánován od února 2017 do září 2019, spočívají ve vzájemných setkáváních obyvatel obou příhraničních obcí při nejrůznějších příležitostech, ať už jsou to koncerty, letní slavnosti, poutě, setkání a spolupráce dětí při vystoupeních, výtvarných výstavách a soutěžích, vzájemné návštěvy dětí, občanů a seniorů. V rámci projektu je připraveno 20 komunitních akcí.

Další aktivitou projektu je oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné (oprava krovů a výměna střešní krytiny, odvlhčení zdiva a oprava fasády, zlepšení odvodu srážkových vod, instalace kamerového systému na věž kostela a do interiéru kostela, ozvučovací a elektronický zabezpečovací systém kostela). Na partnerském kostele sv. Panny Marie v Neusorgu budou opraveny dřevěné konstrukce, proběhne výměna trámů, oprava vnitřních omítek, lakýrnické a malířské práce, opatření proti hmyzu, elektronce a ozvučení kostela.

Celková oprava bude stát kolem 15.000.000Kč. Náš podíl to cca 5.000.000Kč.

Příslib finanční pomoci složily Biskupství plzeňské a Město Skalná, dalším zdrojem budou sponzoři a veřejnost.

Římskokatolická farnost Skalná ve spolupráci z městem vyhlásí veřejnou sbírku. Dárci, kteří přispějí darem větším než 2000Kč, budou umístění (po jejich souhlasu) na pamětní desku v průchodu u hlavního vchodu do kostela. Stejnou „reklamu“ si mohou zajistit i firmy (podmínky rádi zájemcům sdělíme).

 Přispět na opravu chlouby Skalné můžete:

  1. uložením hotovosti na farním úřadě ve Skalné
  2. bezhotovostním převodem na zvláštní zřízeny bankový účet - č.ú. 4179084379/0800 vedený u České spořitelny a.s. (ve zprávě pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dárce)

Na internetových stránkách farnosti (www.farnostskalna.cz) Vás budeme pravidelně informovat o všech akcích projektu a o postupu prací na opravě kostela. Najdete zde pozvánky, plakáty a program jednotlivých akcí.

 
kostel 

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit