Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Kotlíkové dotace

Dne 3.12.2015 schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 519/12/15 Pravidla pro dotační program v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace I“.

Veškeré informace, podmínky a formuláře pro poskytnutí této dotace naleznete na:  http://www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit