Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Usnesení vlády České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 105/2020 Sb.
 
ze dne 17. března 2020 č. 243
 
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla, o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.
 
Vláda
 
zakazuje
 
s účinností ode dne 18. března 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají podle § 48 odst. 2 a 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Provedou:
 
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
ministryně spravedlnosti
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit