Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Skalná Vesnicí roku 2017 Karlovarského kraje

Po dílčích úspěších v minulých letech naše krásné městečko získalo na krajské úrovni ocenění nejvyšší.

Hodnotící komise ocenila především to, že se u nás věnujeme komplexně všem oblastem. Žijeme bohatým spolkovým, společenským a kulturním životem. Veřejná prostranství poskytují dostatek prostoru pro setkávání obyvatel a volnočasové aktivity a jsou kvalitně navržena, vkusně vybavena a je o ně řádně postaráno. Péče o životní prostředí je dle komise též mimořádná.

Slavnostní veřejné předání ocenění proběhne v neděli 6. srpna přímo ve Skalné. V září se pak naše město utká s městy a obcemi z ostatních krajů o titul Vesnice roku ČR.

Více se dočtete zde.

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit