Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Prodloužení nouzového stavu

účinnost od 30.4.2020

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 219/2020 Sb.

 

ze dne 30. dubna 2020 č. 485

 

o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

 

Vláda

 

  1. I.                  podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., prodloužený do 30. dubna 2020 usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, které bylo vyhlášeno pod č. 156/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 28. dubna 2020 č. 1105;
  2. II.               stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti;
  3. III.           pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Provedou:

 

členové vlády,

vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

 

Na vědomí:

 

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy

 

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit