Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Nařízení vlády

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 104/2020 Sb.
 
ze dne 17. března 2020
 
o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
 
Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 
§ 1
 
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 se zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.
 
§ 2
 
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti skončením nouzového stavu uvedeného v § 1 tohoto nařízení.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
 
Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit