Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Konkurs na ředitele ZŠ Skalná

Rada města Skalná ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Skalná, příspěvkové organizace
se sídlem: Skalná, Sportovní 260, PSČ 35134
IČ: 75006561

Požadavky:
K přihlášce nutno doložit:

Předpokládaný nástup do funkce je 01.08.2018.

Přihlášky budou přijímány poštou nebo osobně v zalepené obálce se všemi požadovanými náležitostmi a s viditelným označením „ Konkurs - neotevírat.“ na adresu zadavatele Město Skalná, Sportovní 9, 531 34 Skalná a to do 4. dubna 2018 do 17,00 hod.
Neúplné a došlé přihlášky po termínu budou bez dalšího zkoumání vyřazeny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit