Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

Konference „Vulkanologická a seismologická historie západních Čech a Vogtlandu“

Ve Františkových Lázních začala konference „Vulkanologická a seismologická historie západních Čech a Vogtlandu“

Západní Čechy jsou v hledáčku seismologů a vulkanologů již několik desetiletí. Geofyzikální ústav AV ČR se zabývá studiem fenoménu nazývaného „západočeské seismické roje“ již od roku 1960. Jejich výzkum se zintenzivnil především po roce 1985, kdy došlo u obce Nový Kostel k zemětřesení o magnitudu 4,6. V těchto dnech končí projekt zaměřený na geofyzikální průzkum oblasti a zpřístupnění vyhaslého vulkánu Komorní hůrka veřejnosti. Výsledky projektu budou prezentovány na konferenci Vulkanologická a seismologická historie západních Čech a Vogtlandu, která se koná 17. 10. – 19. 10. 2019 ve Františkových Lázních.

Tato konference uzavírá Regionální projekt Akademie věd ČR a Karlovarského kraje (R100121901), ale zároveň seznamuje účastníky i s posledními výsledky geofyzikálních a geologických studií v tomto regionu. Jedná se o „Projekt na otevření a zpřístupnění štoly ve vulkánu Komorní hůrka – administrativní, vědecká, odborná a projekční příprava realizace – Charakteristika seismických vlastností vulkánu v oblasti „Západočeských seismických rojů“, který je Geofyzikálním ústavem AV ČR (GFÚ) řešen od roku 2016. Projekt byl součástí evropského přeshraničního bavorsko – českého projektu Cíl EÚS 176 „Brána do nitra země“, který bude probíhat ještě příští rok. Projekt byl již od počátku svého řešení finančně podporován městem Františkovy Lázně a v roce 2018 i Karlovarským krajem. Externími sponzory projektu jsou KMK Granit, a.s., Inset, a.s.a Mattoni, a.s.

Na konferenci bude předneseno 16 odborných referátů a následující den se uskuteční terénní exkurze po významných geologických lokalitách karlovarského kraje. Zájemci navštíví vyhaslé čtvrtohorní vulkány Komorní hůrku, Železnou hůrku, mofety Hartoušov a podzemní seismickou stanici ve Skalné.

Nejvýznamnějším konkrétním výsledkem prací na lokalitě Komorní hůrka je zmapování podzemí pomocí moderních průzkumných geofyzikálních měření a využití jejich výsledků pro stavební realizaci návštěvnického vstupu do nitra vulkánu a obnovu části historické štoly. Ta byla umožněna finanční podporou EU v hodnotě 76 000 EUR. Obnovené a nově zpřístupněné podzemní dílo postupuje od vstupního portálu Goetheho štoly v délce 25 metrů do hloubky až 11 metrů. V letošním roce jsme dne 28. 8. přímo u portálu Goetheho štoly také připomněli 270. výročí narození génia světové literatury J. W. von Goetha, který byl zároveň i uznávaným přírodovědcem a geologem, a jako takový se v západních Čechách významně podílel na geologických výzkumech.

Aktivity Geofyzikálního ústavu v tomto regionu s těmito projekty nekončí. Od roku 2015 GFÚ každoročně pořádá ve Skalné nebo Františkových Lázních geofyzikální semináře, v roce 2015 bylo ve Skalné s podporou Strategie AV21 otevřeno pro veřejnost Geofyzikální muzeum. GFÚ plánuje uspořádat u Goetheho štoly na Komorní hůrce každý rok při výročí Goethových narozenin vzpomínkové setkání, a na patentový úřad byl podán návrh na ochrannou známku této akce. Aby se mohli do obnovené části Goetheho štoly podívat návštěvníci, je třeba dojednat s příslušnými orgány povolení, návštěvní režim a splnit další požadavky. Otevření štoly v Komorní hůrce je plánováno na jaro 2020.


konf1
konf2
konf3
konf4
konf5
konf6
konf7
konf8

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit