Město Skalná
MĚSTO SKALNÁ

2. geofyzikální seminář ve Skalné

2. geofyzikální seminář  ve Skalné .

Po prvním  geofyzikálním semináři,  který se ve Skalné  konal  19. září 2015, následovalo v prosinci loňského roku otevření Geofyzikálního muzea   při příležitosti připomenutí 30–. výročí silných zemětřesení v roce 1985. Třetí setkání  se konalo  v sobotu dne 1.10. 2016, kdy  se  sešli  pracovníci  Geofyzikálního ústavu AV ČR  se zájemci o seismologii  na druhém geofyzikálním semináři.  Město Skalná  se spolu se seismickým oddělením Geofyzikálního ústavu AV ČR podílí  na organizaci těchto setkání, které se v západních Čechách již stávají každoroční tradicí. 

Hlavní zásluhu na tom má hlavně unikátní umístění  seismické stanice  SKC,  monitorovací sítě WEBNET ve skalní štole pod hradem Vildštejnem.  Na letošním semináři  byli v dopoledním programu předneseny přednášky jak o základní seismologické síti České republiky  a letošním  ničivém italském zemětřesení (Jan Zedník), tak i  o struktuře seismické sítě WEBNET  a  aktuálním vývoji  zemětřesení v západních Čechách (Jana Doubravová).  Dále byl účastníkům semináře  představen  nový regionální projekt  Geofyzikálního ústavu a Karlovarského kraje na zpřístupnění Goetheho štoly ve vulkánu Komorní hůrka (Milan Brož).

V odpoledním programu byla otevřena druhá část seismologické expozice v Geofyzikálním muzeu, kde byl jednak představen nový exponát  historického seismografu z poloviny devatenáctého století a také prezentace  historických obrazů  významných světových zemětřesení.  Dále  se  mohli  účastníci semináře i  občané Skalné  podívat  na geofyzikální  přístroje seismické stanice SKC   umístěné ve štole,  která byla vybavena  novým  elektrickým  osvětlením. 

Geofyzikální ústav, který tyto aktivity organizuje v rámci projektů Akademie věd  AV21 a projektu regionální spolupráce tak za podpory města  vytváří   ve Skalné   novou tradici,  která podpoří  prestiž města v jeho návštěvnosti jak turistů, tak nově i odborníků v oblasti geofyzikálních pozorování.

Tyto aktivity jsou dlouhodobě  prezentovány v regionálních novinách,  televizním zpravodajství a v internetovém zpravodaji Živý kraj. Po zpřístupnění Goetheho štoly v Komorní hůrce  tak vznikne nová analogie k západočeskému lázeňskému trojúhelníku  Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně  a to v geofyzikálním  trojúhelníku,  město Skalná,  přírodní rezervace SOOS  a  vulkán Komorní hůrka. 

Na přiložených fotografiích je představen historický seismograf,  snímky seismometrů v seismické stanici ve štole Skalná - http://www.ig.cas.cz/skalna-seminar/2-geofyzikalni-seminar .

Prohlášení o přístupnosti
© 2013 Město Skalná - All rights reserved | Přihlásit